Sa Bawat Pagtingala/ As She Looks Up

Sa bawat pagtingala

sa buwan at mga tala

naghahabi ng wika,

awit at tula

ang puso ng makatangnagkukulang sa salita

Buntong hininga.

Sasambit na lamang ang kanyang dila,

“Isang himala”

English Translation: As She Looks Up

As she looks up each time

to the moon and the stars

she weaves a language,

a song or a poetry

this heart of a poet

who runs out of words

Sigh.

And all that her tongue could utter,

“A miracle”

Advertisements

20 thoughts on “Sa Bawat Pagtingala/ As She Looks Up

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s