Sa Bawat Pagtingala/ As She Looks Up

Poetry

Sa bawat pagtingala

sa buwan at mga tala

naghahabi ng wika,

awit at tula

ang puso ng makatangnagkukulang sa salita

Buntong hininga.

Sasambit na lamang ang kanyang dila,

“Isang himala”

English Translation: As She Looks Up

As she looks up each time

to the moon and the stars

she weaves a language,

a song or a poetry

this heart of a poet

who runs out of words

Sigh.

And all that her tongue could utter,

“A miracle”